Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Operatorem Serwisu firma Fortech Consulting Marcin Podobas.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  2. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzach i wiadomościach email wysyłanych ze strony nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane przez użytkownika mogą być przetwarzane w celu wynikającym z funkcji strony WWW oraz na cele akcji marketingowych lub kontaktu handlowego.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

 

Informacja o ochronie danych osobowych

Przedstawienie poniższych informacji stanowi wykonanie obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Informacje na temat administratora danych

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest FORTECH Consulting z siedzibą w Warszawie, Lumen Building, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa („Administrator”). Wszelkie pytania oraz żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane na adres mailowy Administratora office@fortech-consulting.pl oraz listowanie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z działalnością prowadzoną przez Administratora.  

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy świadczenia usług konsultingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość udzielania odpowiedzi na korespondencję, dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz marketingu bezpośredniego usług Administratora,

jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę – również w celu marketingu usług FORTECH Consulting na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także oraz w celu przekazywania Państwu informacji handlowych.

Państwa dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Państwa dane podmiotom wspierającym działalność Administratora, w tym dostawcom usług IT i komunikacyjnych, agencjom marketingowym i reklamowym, dostawcom usług administracyjnych oraz podwykonawcom wybranych procesów związanych z działalnością Administratora. Podmioty, którym Administrator przekazuje dane, muszą spełniać standardy dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego i otrzymują wyłącznie dane, których rodzaj i zakres jest adekwatny do pełnionych przez te podmioty funkcji. Ponadto Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj świadczonej dla Państwa przez Administratora usługi, w tym w szczególności stronom negocjacji oraz Państwa kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom. Administrator może być również zobowiązany do przekazania Państwa danych organom państwowym lub samorządowym oraz organom bezpieczeństwa i policji. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, zaś po jej rozwiązaniu bądź wygaśnięciu będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń. Mając na względzie powyższe, co do zasady, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili wygaśnięcia umowy z Administratorem.

Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego usług Administratora będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania  informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub za Państwa zgodą na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora, macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych lub cofnąć zgodę w tym zakresie. Po wniesieniu takiego sprzeciwu Państwa dane nie będą mogły już być przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora przed cofnięciem takiej zgody.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.